Wydawca treści

Oferta łowiecka 2016/17

Oferta łowiecka na sezon 2016/17

Zapraszamy do zapoznania się ofertą łowiecką na sezon 2016/17

Zamówienia polowań należy kierować na adres:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
al. Słowackiego 17a, 31-159 Kraków
tel.:12 63-05-226, fax : 12 63-31-351,
e-mail : rdlp@krakow.lasy.gov.pl
lub bezpośrednio na adres nadleśnictwa

Materiały do pobrania