Położenie Nadleśnictwa

Położenie

Nadleśnictwo Gorlice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Położenie gruntów Nadleśnictwa Gorlice w podziale administracyjnym.

Nadleśnictwo Gorlice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i dzieli się na dwa obręby Gorlice i Gładyszów.  W przeważającej części Nadleśnictwo położone jest w województwie małopolskim w powiecie gorlickim, na terenie gmin: Bobowa, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Sękowa, Uście Gorlickie oraz miasta: Gorlice i w powiecie nowosądeckim na terenie gminy Grybów. Niewielka część Nadleśnictwa znajduje się w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, na terenie gminy Krempna. Nadleśnictwo Gorlice sąsiaduje od północy z Nadleśnictwem Gromnik od zachodu z Nadleśnictwami Stary Sącz i Nawojowa od południowego-zachodu z Nadleśnictwem Łosie od wschodu z Nadleśnictwem Kołaczyce  i Magurskim Parkiem Narodowym. Charakterystykę udziału  powierzchni w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego zawiera poniższa tabela.

 

Województwo

Powiat

Gmina

Powierzchnia gruntów LP w gminie (ha)

Małopolskie

Gorlicki

Gorlice m.

93,59

Bobowa

252,6

Gorlice

974,85

Lipinki

31,1

Łużna

331,6

Moszczenica

150,91

Sękowa

11274,9

Uście Gorlice

1679,1

Nowosądecki

Grybów

482,51

Podkarpackie

Jasielski

Krempna

958,62

 

Razem

16229,78

 

Podział Nadleśnictwa na jednostki wewnętrzne.

Powierzchnia ogólna wynosi 16229,7753 ha i obejmuje dwa obręby leśne:

- obręb Gorlice – powierzchnia 9794,4395 ha

- obręb Gładyszów- powierzchnia 6435,3358 ha

W skład Obrębu Gorlice wchodzi 8 leśnictw: Męcina Wielka, Łużna, Stróże, Dragaszów, Bodaki, Małastów, Owczary, Zagórzany.

W skład Obrębu Gładyszów wchodzi 5 leśnictw:  Konieczna, Krzywa, Wołowiec, Radocyna, Grab.

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa  16229,7753ha obejmuje następujące użytki gruntowe:

- grunty leśne - 16 168,6407 ha,  w tym gr. zal i n.zal. – 15.914,8950 ha

- zadrzewienia- 1,4260 ha

- użytki rolne- 53,7275 ha

- pozostałe- 5,9811 ha (gr. zabudowane, wody, tereny różne)

 Podział na leśnictwa: