Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gorlice
Nadleśnictwo Gorlice
+48(18) 351 13 87; +48(18) 353 03 95
(018) 351 13 89

Zagórzany 343

38-333 Zagórzany

 

NIP 738-000-75-25

REGON 350545599

 

Nr konta BOŚ Kraków 74 1540 1115 2001 6011 0608 0001

Nr konta BNP 90 2030 0045 1110 0000 0281 1000

 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

 

Sebastian Strzech

iod@comp-net.pl

Nadleśniczy
Józef Legutko
18 351 13 87
Z-ca Nadleśniczego
Konrad Barczyk
tel.: 018 35 11 387 wew. 26
Główny Księgowy
Paweł Śliwa
tel.: 018 35 11 387 wew. 13
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Stolarski
18 35 11 387 w.47
Inżynier Nadzoru
Mirosław Sternik
tel.: 018 35 11 387 wew. 21,
Inżynier Nadzoru
Adrian Dusza
18 351 11 387 w.21

Dział Gospodarki Leśnej

Mateusz Glista
Specjalista ds. pozyskania drewna
phone-abbreviation: 183530395 w. 22,
Maria Legutko
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: 183530395 w. 24,
Magdalena Stolarska
Specjalista ds. gospodarki leśnej
phone-abbreviation: 183530395 w. 23,
Leszek Lepak
Referent ds. sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 183530395 w. 23,
Jadwiga Cieśla
Specjalista ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 183530395 w. 25,

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Faber
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: 183530395 w. 17
Krzysztof Igielski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: 183530395 w. 17

Dział Finansowo-Księgowy

Bogusława Siewiera
Księgowa
phone-abbreviation: 183530395 w. 14
Zofia Michalec
Księgowa
phone-abbreviation: 183530395 w. 15
Sylwia Marszałek
Księgowa
phone-abbreviation: 183530395 w. 15

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Rafał Stolarski
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: 18 35 11 387 w. 47
Magdalena Zając
Specjalista ds. transportu
phone-abbreviation: 18 35 11 387 w. 32
Magdalena Kuluza
Starszy referent ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 18 35 11 387
Krzysztof Drzymała
Specjalista ds. inwestycji i remontów
phone-abbreviation: 18 35 11 387 w. 32

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Jerzy Mąka
Kierownik OHZ
phone-abbreviation: 695280234

Stanowisko ds. pracowniczych

Kamil Makaruk
Starszy Referent ds.pracowniczych
phone-abbreviation: 18 35 11 387 w. 14