Gekennzeichneter Inhalt

Nasze lasy

Lasy Nadleśnictwa Gorlice spełniają ważne funkcje ochronne.

   Lasy Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Gorlice, położone są w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej w dzielnicach Pogórza Środkowobeskidzkiego oraz Beskidu Niskiego, noszącego miano najdzikszego pasma górskiego w Polsce. Piętro pogórza tworzą pozostałości pierwotnych lasów dębowo - grabowych oraz olszyn i zarośli wikliny.

  Regiel dolny porośnięty jest przez lasy jodłowe, jodłowo - bukowe oraz bukowe, tworzące bogate zbiorowisko buczyny karpakiej, oraz lasy sosnowe powstałe po II Wojnie Światowej na gruntach porolnych. Osobliwością Nadleśnictwa są urokliwe doliny nieistniejących wsi: Nieznajowa, Radocyna, Czarne, Długie, Lipna. Atrakcyjne przełomy rzek Wisłoki i Sękówki, wsie pełne dawnych śladów kultury łemkowskiej oraz piękne zespoły leśne tworzą malownicze krajobrazy zachęcające do pieszych wędrówek. Miejscem wartym odwiedzenia są także dwa rezerwaty – Rezerwat "Jelenia Góra" w Szymbarku, utworzony w celu ochrony zbiorowiska jaworzyny górskiej z języcznikiem, oraz Rezerwat "Kornuty" w Bodakach, gdzie można podziwiać malownicze formacje skalne wtopione w stary bukowy las.

Lasy Nadleśnictwa spełniają ważne funkcje ochronne:

Kategoria ochrony

Obręb Gorlice

Obręb Gładyszów

Nadleśnictwo Gorlice

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Lasy wodochronne

5 678,71

7769,42

13 448,13

Lasy na stałych powierzchniach badawczych

947,14

-

947,14

Lasy położone w strefie ochronnej wokół sanatoriów

537,38

-

537,38

Lasy w granicach administracyjnych miast

87,50

-

87,50

Lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych

237,73

598,91

836,64

Razem

7488,46

8368,33

15856,79