Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada następujące certyfikaty:

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) nr BVCPL/PEFCFM/04 uzyskany w dniu 13.11.2017r., ważny do dnia 12.11.2020 roku. Certyfikat poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „  Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

 

Efekty monitoringu obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2017 roku w załączniku.