Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada dwa certyfikaty:

 

FSC (Forest Stewardship Council) nr SGS-FM/COC-010065 ważny od dnia 02.12.2014 do 01.12.2018 roku. Certyfikat potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności.

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) nr CSL/723/2014 uzyskany w dniu 14.11.2011r., ważny do dnia 11.11.2017 roku. Certyfikat poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „  Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".
 

 

Efekty monitoringu obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2016 roku w załączniku.